K čemu slouží úvěrové registry?

Mnoho lidí nemá o úvěrových registrech zdání do té doby než si požádají o půjčku. Ve chvíli, kdy se začne žádost o půjčku schvalovat, může ze strany poskytovatele dojít k prověření a ke zkoumání úvěrové historie žadatele. K tomuto napomáhají právě úvěrové registry neboli registry dlužníků. Pokud se registry nezkoumají, nebo je půjčka k schvalitelná i přes tyto záznamy, hovoříme o půjčce bez registru

Jaké informace shromažďují registry?

V úvěrových registrech se nachází informace o klientech bank, nebankovních institucí a úvěrových společností. Některé registry uchovávají platební historii i o klientech mobilních operátorů nebo distributorů energií. Registry evidují informace o splacených i nesplacených úvěrech a půjčkách i to, kolik člověk dluží, komu a jak dlouho po splatnosti.

V ČR existují tři stěžejní registry:

1. CBCB – dříve BRKI - Bankovní registr klientských informací

Databáze uchovávající údaje o klientech bank – fyzických osobách nebo fyzických osobách podnikatelích, kteří žádali o jakýkoliv druh bankovního úvěru. V skutečnosti to znamená, že pokud si vezme člověk v bance úvěr, zanesou se všechny podrobnosti o úvěru do registru. Takže je snadno dohledatelné kolik si půjčil, na jak dlouho, jakou částku splácí a kolik do splacení celého úvěru ještě chybí, popřípadě i to že nesplácí a kolik dluží. Takové informace mohou vypovídat o důvěryhodnosti klienta a mají vliv na bonitu. Informace o klientech si mohou jednotlivé banky předávat mezi sebou. Plusem je to, že si díky řádnému splácení může klient vytvořit pozitivní úvěrovou historii, která mu může pomoci získat další úvěr. Informace jsou v registru uchovávány po celou dobu splácení a další 4 roky poté. V případě neschválení úvěru zůstávají informace v registru jeden rok od podání žádosti.

2. NRKI - Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací vznikl za účelem vzájemného informování mezi věřitelskými subjekty leasingových a úvěrových společností. Shromažďované údaje vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů, jak fyzických tak i právnických osob. Majiteli sdružení je sedm společností, které působí v oblasti splátkového prodeje a leasingu, uživatelů je momentálně 39.

3. SOLUS – zájmové sdružení právnických osob

SOLUS se snaží přispívat k prevenci předlužování spotřebitelů a snaží předcházet růstu počtu dlužníků v rámci odpovědného úvěrování. Díky vzájemné výměně informací se snižují potenciální finanční ztráty věřitelů a zároveň dochází k ochráně klientů před nezodpovědným zadlužováním. SOLUS sdružuje několik společností mezi než patří banky, nebankovní instituce, stavební spořitelny, distributoři energií i telekomunikační společnosti.

Je vaše jméno v registru?

Pokud uvažujete o úvěru a chcete mít jistotu předem, že nebudete mít problém při vyřízení můžete si požádat o výpis z registrů NRKI nebo BRKI. Ten je možné získat několika způsoby. Nejjednodušší variantou je zažádat si o výpis on-line prostřednictvím portálu www.kolikmam.cz, která je zpoplatněna částkou 160 korun. Výpis zaslaný poštou vás vyjde na 200 Kč plus poštovné. Další možnost je vyzvednutí výpisu osobně v sídle společnosti. K tomu je nutné předložit občanský průkaz a uhradit poplatek, který činí 200 korun. Pokud máte v registru záznam, zjistěte si více o půjčce bez registru.

Publikováno 7.12.2018